top of page

Mine samarbeidspartnere/ My collaborators

PION: Medlemsbasert interesse og rettighetsorganisasjon, kontaktsenter og politisk talerør for kvinner, menn og transpersoner som selger seksuelle tjenester i Norge uavhengig av oppholdstatus og tilhørighet./ Member-based interest and rights organisation, contact center and political mouthpiece for women, men and trans people who sell sexual services in Norway regardless of residence status and affiliation.
 http://www.pion-norge.no/


Pro Sentret: Pro Sentret er Oslo kommunes tilbud for personer med erfaring fra å selge eller bytte seksuelle tjenester. Pro Sentret er også et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet./Pro Sentret is Oslo Municipality’s health and social service provider for persons with experience with selling or trading sex. They are also a national centre of expertise on prostitution.
 https://www.prosentret.no/


 

bottom of page