top of page

(English below)

Om å bli 'outa':

"Å bli outa fjerner det du har av skjold og rustning og det etterlater deg naken midt i en kampsone hvor du ikke aner hvor bueskytterne eller folka med sverd og spyd er, eller om de er dine allierte eller ikke. Det er en av de mest smertefulle tingene man kan oppleve, og jeg ville ikke ønske det for min verste fiende. Å bli outa innebærer ideen om at du har noe å skjule, og det innebærer ideen om at det du er det er en fare for alle andre." (Lilith)

 

"Du vet at jeg hadde en OnlyFans, sant? Så noen tok bildene, de tok videoer, de tok linker og videoer og alle eskortesidene og la det ut på Facebook. Også sendte de venneforespørsler til hele familien, til storfamilien. Ikke bare til mamma og til pappa, men hele ... Jeg gikk til politiet og meldte fra, men de gjorde ingenting." (Lolo)

 

"Når jeg sier at jeg er student, så pleier ikke folk å ikke spørre mer om hva jeg driver med. Men hvis jeg blir nær en person da, så forteller jeg dem om det, etter at jeg har møtt den personen flere ganger ... jeg prøver å opprettholde en balanse da, mellom å ikke oute meg selv til alle, men likevel fortelle det til de som jeg tror jeg kommer til å ha i livet mitt. Det er også selvsagt risikabelt å gjøre det på den måten, for man vet aldri hvem som kjenner hvem. Og ja, personen jeg hadde en greie med for en liten stund siden, jeg er ganske sikker på at den personen fortalte det til alle andre i gruppen vår. Og det er sånn: Jeg samtykket ikke til det!" (Jeanette)

On being outed:

"Being outed removes what shields and armor you have and leaves you naked in the middle of a battle zone where you have no idea where the archers or the people with swords and spears are, or if they are your allies or not. It is one of the most painful things one can experience, and I wouldn't wish it on my worst enemy. Being outed implies that you have something to hide, and it implies the idea that what you are is a danger to everyone else." (Lilith)

​"You know I had an OnlyFans? So, someone took the pictures, they took videos, they took links and videos and all the escort sites and put it out on Facebook. And they sent friend requests to the whole family, to the extended family. Not just to mum and dad, but the whole ... I went to the police and reported it, but they did nothing." (Lolo)

​"When I say that I am a student, then people don't tend not to ask more about what I do for a living. But if I become close to a person, then I tell them about it, after I have met that person several times ... I try to maintain a balance, between not outing myself to everyone, but still telling those who I think I am going to have in my life. It is also obviously risky to do it that way, because you never know who knows who. And yes, the person I had a thing with a little while ago, I'm pretty sure that person told everyone else in our group. And it's like; I did not consent to that!" (Jeanette)

bottom of page