top of page

(English below)

Marja Nebula:

Da Marja Nebula studerte var planen å finansiere studiene med sexarbeid, men da hun etter hvert innså at hun foretrakk å arbeide med seksualitet valgte hun å gå dypere inn i sexarbeid. Hun skolerte seg om tantra og sexologisk kroppsarbeid, og gikk også i lære hos en dominatrix. I dag tilbyr hun en kombinasjon av BDSM og tantra til sine kunder, som kommer til henne med behov for å koble seg (tilbake) på seksualiteten sin. Hun tilbyr ikke de formene for sexarbeid som rammes av sexkjøpsloven. Marja er en idealistisk og spirituell person og for henne handler det å være sexarbeider om å ta vare på både seg selv og andre, mye fordi hun selv har erfart hvordan seksualiteten har et terapeutisk potensial. Sexarbeider er altså et yrke som hun har valgt over andre muligheter og som hun har valgt fordi hun synes det er givende og interessant. Marja er også med å arrangere sexfester for kvinner og ikke-binære hvor man kan utforske sin seksualitet. Hun er opptatt av å myndiggjøre og å styrke kvinnelig seksualitet.

Bildene viser Marja Nebula foran saunaen på hjul som hun driver, og Marja dansende med rockering. De er tatt med noen års mellomrom.

Marja Nebula:

When Marja Nebula studied, the plan was to finance her studies with sex work, but when she eventually realized that she preferred working with sexuality, she chose to go deeper into sex work. She trained herself in tantra and sexological bodywork, and also apprenticed with a dominatrix. Today, she offers a combination of BDSM and tantra to her clients, who come to her with a need to (re)connect with their sexuality. She does not offer the forms of sex work that are affected by the Sex Purchase Act. Marja is an idealistic and spiritual person and for her, being a sex worker is about taking care of both herself and others, largely because she herself has experienced how sexuality has therapeutic potential. Sex work is a profession that she has chosen over other possibilities and that she has chosen because she finds it rewarding and interesting. Marja also helps organize sex parties for women and non-binary people. She is concerned with empowering and strengthening female sexuality. ​

 

The pictures show Marja Nebula in front of the sauna on wheels that she operates, and Marja dancing with a hula hoop. They are taken a few years apart from each other.

bottom of page