top of page

(English below)

Alexa:

Alexa lager og selger  bilder og vidoer av seg selv gjennom apper som OnlyFans og for henne er dette en ekstrainntekt som det er praktisk å ha. Hun har ikke så god råd og 'pornopengene'  som hun kaller det, er de pengene som hun bruker når hun skal ha noe ekstra, når hun skal unne seg noe fint eller noe godt. Det er likevel viktig for henne å formidle at selv om hun ser på dette som arbeid så er dette et arbeid hun gjør når hun har lyst.

 

Når Alexa lager innhold til sin OnlyFans-side så er det viktig med inspirasjon, og som hun uttrykker det: 'Jeg er min egen muse'. Hun er utdannet make-up artist og hun tar i bruk sin kreativitet når hun skaper noe som skal legges ut på OnlyFans eller på andre apper og nettsider. Alexa tar del i pornorevolusjonen som har inntruffet i løpet av de siste årene, der makten kanskje kan sies å ha flyttet litt på seg, fra mektige produksjonsselskaper til enkeltmennesker med eget utstyr. 

Alexa er politisk engasjert og hun er opptatt av blant annet skeives rettigheter, sexarbeideres rettigheter, psykisk helse og miljøvern. Vi tok bilder av henne i en skog siden hun nyter å være i naturen, og på denne måten holder hun seg i balanse.

Alexa: ​

Alexa creates and sells images and videos of herself through apps such as OnlyFans, and for her this is a practical extra income. She doesn't have much money, and the 'porn money', as she calls it is the money she uses when she wants something extra, when she wants to treat herself to something good. It is still important for her to convey that even though she sees this practice as work, this is something she does when she has the desire to work with it.

 

When Alexa creates content for her OnlyFans page, inspiration is important, and as she puts it: 'I am my own muse'. She is a trained make-up artist and she uses her creativity when she makes something to be posted on her OnlyFans or on other websites. Alexa takes part in the porn revolution that has occurred over the last few years, where power can perhaps be said to have shifted a bit, from powerful production companies to individuals with their own equipment.

 

Alexa is politically engaged and she is concerned with, among other things, the rights of queers, the rights of sex workers, mental health and environmental protection. We took pictures of her in a forest because she enjoys being in nature and she restores her energy this way.

Untitled-2374.jpg
bottom of page