top of page

(English below)

 

Om å reise:

"En av grunnene til at jeg ble værende i denne jobben er fordi jeg elsker å reise. Og det gir meg en mulighet til å reise og til å tjene penger uansett hvor jeg drar. Og siden, når var det jeg begynte? Jeg begynte kanskje å jobbe i 99, og så i 2003, eller 2004 begynte jeg å lage en nettside. Og fra 2005 og utover var nettstedet mitt hovedkilden til arbeidet mitt. Jeg annonserte på nettet, og så blomstret reisene mine, vet du! Da kunne jeg reise overalt fordi folk kunne finne meg på nettet. Og jeg kunne, du vet, annonsere på FetLife og bruke forskjellige plattformer, og få forskjellige kunder og også få tilbud om steder å bo. Jeg var en reisende hund i mange, mange år. Og det likte jeg veldig godt. Jeg liker fortsatt å reise hit og dit, men jeg begrenser på en måte stedene jeg drar, fordi det kan bli for mye for meg nå. Så ja, så det er fint å ha denne friheten. Å kunne å reise og utforske." (Kalyss Mercury)

 

"Jeg har reist til 14 land og tre kontinenter på under et år." (Kitty Azora, om OnlyFans og webcammming)

On travelling:

"One of the reasons why I stayed with the work is because I love to travel. And it gives me an opportunity to travel, and to make money wherever I go. And since, when was it that I started? It was like, I started working in 99 and then in 2003, or 2004 I started making a website. And like from 2005 and onwards my website was the primary source of my work. I advertised online, and then my traveling boomed, ya know! Then I was able to travel everywhere because people could find me online. Yeah. And I could, you know, advertise on FetLife and use different platforms, you know, and get different clients and  and also get offered places to stay. I was a travel dog for many, many years, yeah. And I really enjoyed that. I still like to travel here and there, but I kind of limit the places I go, because it's too much. So yeah, so it's nice to have this freedom. To be able to travel and explore." (Kalyss Mercury)

"I have traveled to 14 countries and three continents in less than a year. "(Kitty Azora on onlyFans and webcamming)

bottom of page