top of page

(English below)

Bjørnar

Bjørnar tilbyr tantrisk massasje og/ eller shibari til kvinner i alle aldre. Tantrisk massasje er en form for sensuell massasje som gjøres på hele kroppen og som også kan gjøres på underlivet.  Shibari er en japansk bondage-teknikk som brukes for å oppnå nytelse, men som også er en kunstform i seg selv. Bjørnar tilbyr ikke ikke den formen for seksuelle tjenester som rammes av sexkjøpsloven.

 

Da jeg fortalte til bekjente at jeg skulle møte denne mannen, så de på meg med vantro. Dette i motsetning til de nærmest sorgfylte blikkene jeg noen ganger fikk når jeg var på vei for å møte en kvinne. Og i motsetning til kvinner som selger ulike former for seksuelle tjenester var det visst ikke måte på hvor heldig Bjørnar var, som kunne gjøre dette, og attpåtil tjene penger på det. Dette sier oss noe om stigmet som omringer sexarbeid, og hvordan det på ulike måter er kjønnet. Men Bjørnar er verken heldig eller uheldig, han har rett og slett ferdigheter. Og han hjelper folk. Noen av de som oppsøker Bjørnar tar kontakt fordi de er nysgjerrige, enten på tantrisk masasje eller på Shibari, og det å bli bundet, og de ønsker å teste dette ut i trygge rammer. Kanskje de kommer som et par for lære seg selv om dette, og om hvordan de kan leke på en trygg måte. Andre igjen er kvinner som har hatt negative erfaringer i forhold menn og Bjørnar hjelper dem til å bli trygge igjen.

Bjørnar tok meg med ut i båten en hustrig høstdag for å trekke oppp krabbeteinene han hadde satt noen dager tidligere.

Bjørnar:

Bjørnar offers tantric massage and/or shibari to women of all ages. Tantric massage is a form of sensual massage that is done on the whole body and can also be done on more intimate parts. It can have healing effects, both for men and fwomen. Shibari is a Japanese bondage technique that is used for pleasure, but is also an art form in itself.

 

When I told acquaintances that I was going to meet this man, they looked at me in disbelief. This is in contrast to the almost sorrowful looks I sometimes got when I was on my way to meet a woman. And unlike women who sell various forms of sexual services, there was no way of knowing how lucky Bjørnar was, who could do this, and then make money from it. This tells us something about the stigma that surrounds sex work, and how it is gendered in various ways. But Bjørnar is neither lucky nor unlucky, he simply has skills. And he helps people. Some of those who seek him come because they are curious, either about tantric massage or at Shibari, and being bound, and they want to test this out in a safe environment. Maybe they come as a couple to educate themselves about this and how to play safely. Still others are women who have had negative experiences in relationships with men and Bjørnar helps them to feel safe again.

 

Bjørnar took me out in the boat on a rainy autumn day to pull up the crab stones he had set a few days earlier.

 

Untitled-2395.jpg
bottom of page